Pen­tru relaxare si trata­ment va asteapta Cen­trul nos­tru SPA cu piscina acoperita de 18 x 6 m, două paliere de adancime 1,6 si 1,8 m, avand o insta­latie mod­erna de con­trol al cal­i­tatii apei, binein­te­les, Jacuzzi, sauna uscata (de tip suedez), ser­vicii de masaj, relaxare si ter­apeu­tic, trata­mente cor­po­rale, sala de fit­ness.

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top