TAR­IFE SPA
Piscina, Sauna uscata, Sauna umeda, Jacuzzi şi Fit­ness*

35 lei/​persoană /​intrare/​zi
31 lei/​persoana/​intrare/​zi pen­tru abon­atii fitness/​sauna
Copiii cu varsta pana la 10 ani : 17,50 lei/​zi intrare la piscina (oblig­a­to­riu cu insoti­tor)
Copiii cu varsta cuprinsa între 1014 ani: 28 lei/​zi intrare la piscina (oblig­a­to­riu cu insoti­tor)
(Gra­tuit la piscina, saune, Jacuzzi si fit­ness pen­tru Oaspetii din Hotel)**

Abona­ment SPA30 de zile cal­en­daris­tice
360 lei/​persoana (12 intrari + 1 intrare GRA­TUIT) 248 lei/​persoana (8 intrari + 1 intrare GRA­TUIT)
50% reduc­ere la abona­mente pen­tru copii cu varsta pana la 10 ani (oblig­a­to­riu cu insoti­tor)
20% reduc­ere la abona­mente pen­tru copii cu varsta pana la 14 ani (oblig­a­to­riu cu insoti­tor)

Abona­ment fit­ness & sauna – 30 de zile cal­en­daris­tice
150 lei /​persoana/​luna (15 intrari)
20 lei /​persoana/​intrare pe ZI (sez­long, sauna, dus, fit­ness)

Inchiri­eri :
Halate – 10 lei
Prosop + slapi – 5 lei
Garan­tii:
Bratara de acces : 25 lei***

*Fit­ness fara instruc­tor
**Intrare numai cu buletin sau dovada de cazare
*** Garan­tia se elibereaza o data cu return­area bratarii la recep­tia hotelului

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top