Intr-​adevar Conacul Dom­nesc este, inca de la orig­ini, un conac ver­i­tabil. Vechiul conac a fost con­struit de o fam­i­lie instarita de armeni venita prin par­tile locu­lui, undeva prin jurul anilor 1820.Acestei familii i se atribuie si con­struc­tia bis­ericii din local­i­tate.
Astazi el este un com­plex hote­lier, ce are în com­po­nenta sa:
- Spatii de cazare;
- Restau­rant, crama, terasa de vara;
- Cen­tru SPA;
- Sala Poli­va­lenta;
Tot acest ansam­blu este dis­pus pe o suprafata de peste 10 hectare, in cadrul unui parc den­dro­logic, care are si un lac pri­vat.

Hotelul are 2 etaje plus mansarda si ofera 42 de spatii de cazare ele­gant mobi­late, largi si spa­tioase, marea majori­tate avand vedere spre parc.
2 camere sin­gle
6 camere duble cu pat mat­ri­mo­nial
30 camere duble cu paturi twin
2 camere triple
1 duplex
1 apartament

Camerele sunt dotate cu:
— Cen­trala pro­prie;
— Bai cu cab­ina de dus cu hidro­masaj;
— Usca­tor de par;
— Ven­ti­latie;
— Tele­vi­zor cu cablu TV;
— Frigider;
CD player;
— Tele­fon cu acces inter­na­tional;
— Inter­net nelimitat;
Hotelul mai ofera o gama vari­ata de ser­vicii gra­tu­ite:
— Par­care 150 locuri;
— Seif pen­tru pas­trarea val­o­rilor per­son­ale;
— Cam­era pen­tru pas­trarea baga­jelor;
— Per­sonal per­ma­nent la recep­tie;
— Mate­ri­ale de pro­movare si infor­mare tur­is­tica;
— Posi­bil­i­tatea achi­tarii cu carti de credit;
— Trezirea tur­is­tilor la ora solic­i­tata;
— Trans­miterea de mesaje;
— Predarea core­spon­den­tei tur­is­tilor;
— Pas­trarea obiectelor uitate si anuntarea tur­is­tilor;
— Comenzi pen­tru taximetre;

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top