Ele­gan­tul restau­rant ofera intr-​o ambianta plina de stil si rafi­na­ment preparate culinare tra­di­tionale romanesti si inter­na­tionale. Ambianta pla­cuta, per­son­alul ama­bil si dis­cret, decorul intim si relax­ant fac din restau­ran­tul „CONACUL DOM­NESC” locul ideal pen­tru petre­cerea unei seri de neui­tat in com­pa­nia muzicii de cal­i­tate. Aici se pot orga­niza nunti botezuri, mese fes­tive, cocktail-​uri si banchete pen­tru un numar de aprox­i­ma­tiv 180 per­soane.

Bun venit la Conacul Domnesc

„Com­plexul tur­is­tic „Conacul Dom­nesc” din Suceava este sit­uat la 5 km de cen­trul ora­su­lui. Amplasarea sa este ide­ala, la numai 200 de metri de dru­mul euro­pean E85 si 17 km de aero­por­tul Salcea.”

Despre noi

Com­plexul este amplasat intr-​un vechi conac boieresc com­plet ren­o­vat si ame­na­jat la stan­darde europene, pe o suprafata de 10 hectare in mijlocul unui parc den­dro­logic care asigura lin­is­tea si aerul curat de care aveti nevoie. Acest loc mirific este per­fect pen­tru oameni de afac­eri si tur­isti, Conacul Dom­nesc fiind alegerea per­fecta pen­tru o vacanta departe de agi­ta­tia ora­su­lui, pen­tru training-​uri de firma, pen­tru intal­niri de afac­eri si team building-​uri.

Unde Sun­tem?

top